საბაჟო საწყობის მომსახურება

ვოლდ ექსის ოპერირების ქვეშაა საბაჟო საწყობი სადაც შესაძლებელია ტვირთის საბაჟო საწყობის რეჟიმში მოქცევა და შენახვა. საბაჟო საწყობი საშუალებას გვაძლევს მოვახდინოთ ნაკრები ტვირთების სორტირება, ტვირთის გაცემა, ტრანზიტული ტვირთის გაგზავნა აზერბაიჯანის და სომხეთის მიმართულებით.

Close Menu