საპროექტო ტვირთების გადაზიდვა

ვოლდ ექსი გთავაზობთ საპროექტო, მძიმე და არაგაბარიტული (OOG) ტვირთების გადაზიდვას. ჩვენი გამოცდილი გუნდი დაგეგმავს თქვენი ტვირთის ხარისხიან, ოპტიმალური მარშრუტით და უსაფრთხოდ ტრანსპორტირებას სხვადასხვა სახის ტრანსპორტით:

  • სახმელეთო ტრანსპორტირება სპეც ტექნიკის დახმარებით
  • გემების დაფრახტვა, ნაყარი ტვირთის (BULK) ტრანსპორტირება
  • მდინარის გემებით ტრანსპორტირება
  • ტვირთის შეფუთვა
  • დატვირთვის, გადმოტვირთვის, დამაგრების ორგანიზება სერტოფიცირებული ტექნიკით და დატვირთვა/გადმოტვირთვის გეგმის შედგენით
  • საგზაო ნებართვების აღება
  • ტვირთის გაცილების ორგანიზება
  • საბაჟო გაფორმება
  • დაზღვევა
  • დამოუკიდებელი ექსპერტის აქტის ორგანიზება
Close Menu