სარკინიგზო გადაზიდვები

ვოლდ ექსის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა ტრანზიტული ტვირთების  სარკინიგზო გადაზიდვები შუა აზიის ქვეყნების (ყაზახეთი, თურქმენეთი, უზბეკეთი, ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, მონღოლეთი) მიმართულებით და პირიქით. ჩვენ გთავაზობთ სარკინიგზო გადაზიდვას უკრაინიდან, რუსეთიდან, დსთ-ს და ბალტიის ქვეყნებიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც იმპორტს ასევე ექსპორტს:

  • შეთანხმებების ორგანიზება სხვადასხვა ქვეყნის რკინიგზასთან
  • ვაგონების მოძიება და მიწოდება
  • ტვირთის გადატვირთვის ორგანიზება ფოთის და ბათუმის პორტებში
  • ტვირთის დატვირთვის და დამაგრების დაგეგმარება და შესაბამისი ნახაზის მომზადება
  • სარკინიგზო ზედდებულის მომზადება
  • საბაჟო გაფორმება
  • დაზღვევა
Close Menu