სახმელეთო გადაზიდვები

ვოლდ ექსი გთავაზობთ სახმელეთო გადაზიდვას როგორც მთლიანი (FTL) ასევე ნაკრები (LTL) მანქანებით ევროპიდან, თურქეთიდან, შუა აზიის ქვეყნებიდან საქართველოს მიმართულებით და პირიქით. ნაკრები ტვირთების მოგროვება ხდება ჩვენი პარტნიორების საწყობში სოფიაში (ბულგარეთი) და სტამბულში (თურქეთი):

  • საბაჟო გაფორმება
  • დაზღვევა
  • ტვირთის დასაწყობება საბაჟო საწყობში
  • კარამდე მიტანის სერვისი

ამას გარდა კომპანიას გააჩნია კონტეინერმზიდების საკუთარი ავტო პარკი, რაც საშუალებას გვაძლევს კონკურენტუნარიანი პირობებით განვახორციელოთ 20’ და 40’ კონტეინერების სახმელეთო ტრანსპორტირება ფოთის/ბათუმის პორტიდან საქართველოს, აზერბაიჯანის და სომხეთის მიმართულებით

Close Menu